Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

Artikler

EUV - ernæringsassistent

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er rettet mod elever på 25 år og derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor man opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af elevens erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det betyder, at det er det, man har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

3 euv-uddannelsesforløb

Der er 3 måder til at afklare, om man skal på et euv-uddannelsesforløb. Som udgangspunkt skal man være fyldt 25 år.

1. To års relevant erhvervserfaring - Man følger et voksent euv-standardiseret forløb, men har ingen praktik 

2. Mindre end to års relevant erhvervserfaring - Man følger et voksent euv-standardforløb med meritafkortning for eventuelle fag og praktik. Praktikuddannelsen kan maksimalt vare 2 år.

3. Ingen relevant erhvervserfaring - Man følger et standard erhvervsuddannelsesforløb, som for unge under 25 år.

I bekendtgørelsen for ernæringsassistentuddannelsen kan du i bilag 1 se en oversigt over meritafkortningen, du som minimum skal have. Du kan ligeledes se de fastlagte kriterier, der definerer 2 års relevant praktik. BEK nr. 230 af 08/03/2016

Realkompetencevurdering

Som supplement til euv-meritten skal den voksne elev have en realkompetencevurdering (RKV). Denne vurdering består af en generel vurdering og en individuel vurdering. Den bygger blandt andet på, hvilken erhvervserfaring og forudgående uddannelse der i øvrigt skal godskrives i erhvervsuddannelsen. Det kan være uddannelse og erhvervserfaring, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og kompetencer, der er tilegnet på andre måder. Den individuelle vurdering afgør, om elevens uddannelsesforløb kan afkortes yderligere.

Nye forbedrede regler pr. den 1. juli 2016

Det er nu muligt for voksenelever at få foretaget en realkompetencevurdering (RKV), inden der indgås en uddannelsesaftale. Siden EUD-reformen i 2015 trådte i kraft, har uddannelsesforløbet for voksenelevers vedkommende skullet starte med en RKV. Med ændring i reglerne kan RKV udbydes som enkeltfag af ½ til 10 dages varighed. Det er således blevet muligt at få foretaget en realkompetencevurdering inden man søger optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), eller inden man indgår en uddannelsesaftale. På den måde kan både elev og praktiksted have et overblik over uddannelsens længde m.m. når uddannelsesaftalen indgås. Det betyder ligeledes, at realkompetencevurderingen ikke længere tæller som et uddannelsesforsøg. Eleven bliver fritaget for deltagerbetaling og vil være berettiget til godtgørelse i forbindelse med realkompetencevurderingen. De kompetencevurderinger, der bliver foretaget forud for optagelse på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), er bindende, og der kan ikke foretages en ny vurdering, når eleven optages på selve uddannelsen.

Du kan kontakte en skole for at få mere at vide om, hvordan din realkompetencevurdering udføres.

Ministeriets pjece om EUV

 

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

En kort introduktion

Fagligt Udvalg består af repræsentanter for både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Læs mere

Vidste du at?

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen har udarbejdet en Ernæringsassistentbog samt opgaver til brug i praktiktiden for elever og praktiksteder.

Læs mere

FUE - Sekretariat

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen

  • SEVU
  • Vesterbrogade 6 D, 4. sal
  • 1620 København V
  • Tlf.: 38 17 82 99
  • Mail: fue@sevu.dk