Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

ansoege-header

Ansøgning om koncerngodkendelse som praktiksted for ernæringsassistentelever
 1. 1. Oplysninger om virksomheden
 2. Navn på kommune/region/statslig arbejdsplads
  Ugyldig indtastning
 3. Adresse
  Ugyldig indtastning
 4. Postnr./by
  Ugyldig indtastning
 5. EAN-nr.
  Ugyldig indtastning
 6. CVR nr.
  Ugyldig indtastning
 7. P. numre for koncernens produktionsenheder, der som minimum har 20-40 dag- og/eller døgnforplejninger pr. dag:
  P-numre angives adskilt af et komma
  Ugyldig indtastning
 8. E-mail
  Ugyldig indtastning
 9. Tlf.
  Ugyldig indtastning
 10. WEB-adresse
  Ugyldig indtastning
 11. Kontaktperson
  Ugyldig indtastning
 12. 2. Forventet antal elever om året
 13. Der må ansættes 1 elev om året pr. fuldtidsansat faglært i koncernens køkkener.
 14. Koncernens køkkener forventer samlet at kunne ansætte x elever om året
  Ugyldig indtastning
 15. 3. Personale i koncernens køkkener
 16. Skriv antal Fagligt uddannede
  Ugyldig indtastning
 17. Skriv antal ikke Fagligt uddannede
  Ugyldig indtastning
 18. Hvilken uddannelse har de ansvarlige for den praktiske oplæring?
  Ugyldig indtastning
 19. Ved valg af andet, beskriv nærmere
  Ugyldig indtastning
 20. 4. Beskrivelse af koncernens køkkentyper, serverings- og produktionsform
 21. Køkkentype:
  Ugyldig indtastning
 22. Ved valg af andet, beskriv nærmere
  Ugyldig indtastning
 23. Serveringsform:
  Ugyldig indtastning
 24. Ved valg af andet, beskriv nærmere
  Ugyldig indtastning
 25. Produktionsform
  Ugyldig indtastning
 26. Ved valg af andet, beskriv nærmere
  Ugyldig indtastning
 27. 5. Marker nedenstående, i hvilke af de 7 hovedområder koncernens køkkener kan oplære eleven i praktikmål
 28. Vælg Hovedområde(r)
  Ugyldig indtastning
 29. Eksempler på arbejdsfunktioner:
  1. Varemodtagelse: Ordrekontrol og råvaremodtagelse Kvalitetsvurdering af råvarerne
  2. Produktion og tilberedningsmetodik: Varme retter, Smørrebrød, Lune retter, Tilrettelæggelse af arbejdet
  3. Anretning og servering: Anretning, Værtskab
  4. Ernæring og diætetik: Køkkenets måltidstilbud, Diæter, Kostformer, Næringsberegning
  5. Hygiejne og egenkontrol: Personlig hygiejne, Anvende egenkontrol, Rengøring og desinfektion
  6. Organisation og arbejdsmiljø: Maskiner og sikkerhed, Tværfagligt samarbejde, Kemi i køkkenet
  7. Planlægning, indkøb, miljø og madspild: Menuplanlægning, Indkøbsprocedurer, Personaleplanlægning, IT-anvendelse
 30. Ved underskriften bekræftes følgende:
  - At koncernens køkkener gennemfører uddannelsen i henhold til:
  - Gældende Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent
  - Gældende ”Lov om erhvervsuddannelser”
  - ”Retningslinjer for koncerngodkendelse – ernæringsassistentelever/ernæringshjælperelever”
  - Uddannelsens praktikmål
  - At oplæring af eleverne sker inden for de arbejdsområder og med de praktikmål, som er oplyst ved godkendelse,
  - At oplæringen varetages af en eller flere oplæringsansvarlige, som er kostfagligt uddannet,
  - At den/de oplæringsansvarlige er til stede i elevernes arbejdstid i et sådant omfang, at eleverne når målene for uddannelsen, og uddannes fagligt forsvarligt
  - At koncernen retter henvendelse til erhvervsskolen eller det faglige udvalg, hvis oplæring ikke kan finde sted i henhold til de givne oplysninger i forbindelse med godkendelsen.
 31. Undertegnede bekræfter herved ansøgningens rigtighed og giver samtidig fagligt udvalg tilladelse til at meddele erhvervsskoler/husholdningsskoler udvalgets afgørelse
 32. Dato
  Ugyldig indtastning
 33. Upload underskrift for koncernens ansvarlige leder som billedfil

  (eller print og underskriv)

  Ugyldig indtastning

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere