Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

ansoege-header

Afsluttende SKOLEerklæring for ernæringsassistentuddannelsen
 1. Oplysninger om eleven udfyldes af skolen.
 2. Skolens navn
  Ugyldig indtastning
 3. Elevens navn
  Ugyldig indtastning
 4. Elevens CPR-Nr
  Ugyldig indtastning
 5. Uddannelsens startdato
  Ugyldig indtastning
 6. Uddannelsens slutdato
  Ugyldig indtastning
 7. Dato for svendeprøve
 8. Bedømmelse af svendeprøven jf. 7-trinsskalaen
  Ugyldig indtastning
 9. Er der tildelt guldmedalje?
  Ugyldig indtastning
 10. Hvis tildelt guldmedalje, skulle der opfyldes præstationskriterier?
  Ugyldig indtastning
 11. Hvis ja, vedhæftes det udfyldte skema her:
  Ugyldig indtastning
 12. Skolen erklærer herved, at eleven har bestået den fastsatte skoleuddannelse i henhold til bekendtgørelsen for ernæringsassistentuddannelsen, samt at skolebeviset udstedes til eleven.
 13. Dato
  Ugyldig indtastning
 14. Skolens underskrift og evt. stempel vedhæftes scannet eller som billedefil
  Ugyldig indtastning
 15. Sendes pr. sikker mail til sevu@sevu.dk

En ernæringsassistent oplæres i at lave god, næringsrig hverdagsmad til forskellig målgrupper fx på hospitaler, i kantiner, børneinstitutioner osv. En kok derimod, oplæres i at lave gæstemad. Det er ofte finere mad, hvor det ikke er nødvendigt at tænke på ernæring og sundhed, da gæsterne typisk kun spiser det en enkelt gang.

 

Kokke arbejder ofte i pressede situationer, da maden bestilles ganske kort tid, før den spises. Hvorimod ernæringsassistenten arbejder efter en tilrettelagt madplan.

Grundforløbsprøven - ernæringsassistent

Der er 25 skoler, som udbyder ernæringsassistent-grundforløbet, og der er derfor brug for, at alle elever i hele landet behandles og bedømmes på lige vilkår til grundforløbsprøven. Derfor er fælles retningslinjer for grundforløbsprøven og opgaven vigtig. 

Grundforløbsprøvens fælles standardramme og fælles opgaveskabelon er, efter aftale med Skolenetværket, uploadet her på FUE's hjemmeside.

(Word-skabeloner kan, hvis der er behov herfor, rekvireres fra Skolenetværket: Lars Mølgaard, SDE Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

GF-FÆLLES STANDARDRAMME (evalueret og præciseret efterår 2019)

GF-OPGAVESKABELON (evalueret og præciseret efterår 2019)

 

Anvendelse af GF-skabelonerne

Skolerne skal anvende GF-prøvedokumenterne til alle skolens GF-prøver.

Skolen udformer opgavematerialet til GF-prøven i egen skabelon – det skal sikres, at de angivne elementer fra den fælles opgaveskabelon er indeholdt.

 

GF-opgaven sendes til FUE til orientering senest 1 måned efter afholdelse til: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bemærk, at det alene er til orientering af fagligt udvalg jvf. erhvervsuddannelsesloven – FUE skal således ikke sagsbehandle/godkende det fremsendte materiale.

FUE vil kvittere for modtagelsen af GF-opgaven i en mail.

Evaluering - Skolenetværket og fagligt udvalg evaluerer en gang om året erfaringerne med anvendelsen af den fælles GF-ramme og -opgave.

 

 

 

 

 

De fleste skoler ønsker, at eleverne anvender de nyeste lærebøger. Bøger betales af eleven selv. Dog er der nogle praktiksteder, som betaler bøgerne. Bøgerne kan købes med rabat hos Kost og Ernæringsforbundet.

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere